Табели за къща

Табели за къща

Табела за къща. Показаните модели са изработени според изискванията на Клиента за: Форма на табелата, Шрифт на буквите, Декоративни елементи, Оцветяване и др. Преди изработването на финалното изделие правим компютърен проект с визуализация за вашата табела за къща и след одобрението ви изделието се изработва.Табелите за къща се изработват от Бял Бор. Цената се определя от: Размерът на табелата, Сложност за изпълнение и др. За оцветяване и защитни покрития използваме екологични материали – байцове, лакове и др.

Показване на 17 резултата