Условия за ползване2018-06-05T19:29:44+00:00

Условия за ползване

Gabri-design.com е онлайн магазин за продажба на аксесоари от естествено дърво за мобилни телефони, устройства и лаптопи. Негов създател и собственик е фирма “Габри Дизайн“ ЕООД – гр.Пловдив, бул.В.Априлов 158В, ЕИК: 204370401, по-долу в текста фирмата е наричана Търговец.

Определения

  1. Купувач – физически и юридически лица, които искат да закупят продукти от онлайн магазина на Търговеца.
  2. Онлайн магазин – сайт с информация за предлаганите от Търговеца продукти и обяснение как те помат да бъдат поръчани и заплатени.
  3. Продукти – стоките, предлагани за продажба в Онлайн магазина на Търговеца.
  4. Общи условия – настоящите общи условия на Онлайн магазина на Търговеца, които представляват договор между Търговеца и Купувача във връзка с покупко-продажбата на Продуктите от онлайн магазина на Търговеца и уреждат правата и задълженията на замесените страни. Всяко действие на Купувача в онлайн магазина се счита за електронно съгласие с настоящите Общи условия.

 

Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС. Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. „Габри Дизайн“ ООД си запазва правото да променя цените, без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките.

Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Марката Gabri-design.com е собственост на фирма „Габри Дизайн“ ООД. Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма „Габри Дизайн“ ООД.

 

Стоки, обект на продажба

Обект на продажба са Продукт/Продуктите, предлагани в Онлайн магазина към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Купувача. Продуктите, обект на продажба чрез Онлайн магазина, са описани по вид и качество и са класифицирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. Gabri-design.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Продукт/Продукти се приема за изразено съгласие от страна на Купувача относно вида и качеството им. Всички плащания на продукти и услуги към парични сметки на фирма „Габри Дизайн“ ООД са неавансови и са съобразени с чл. 93, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите.

 

Изменение на Общите условия

Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „Габри Дизайн“ ООД, като същият се задължава да уведоми Купувача за промени в Общите условия, като публикува в Онлайн магазина съобщение за измененията както и самите изменения – за запознаване с тях. Купувачът се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Купувачът изрично заяви, че не е съгласен с промените, то „Габри Дизайн“ ООД има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Купувача, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.

Обадете ни се